Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος, 1945-62 : νέες ερευνητικές προσεγγίσεις - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2015.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. Μπότσιου, Κωνσταντίνα Ε.
  2. Σακκάς, Ιωάννης Δ. (1965-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2015
 4. 157 σελίδες
 5. 978-618-81891-8-8
 6. W0395-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA