Διπλή αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης - Αθήνα: Θεμέλιο, 1978.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Παρτσαλίδης, Μήτσος (1903-1980)
  1. Αθήνα
  1. Θεμέλιο
 3. 1978