Στακτόπουλος, Γρηγόρης. Υπόθεση Πολκ : η προσωπική μου μαρτυρία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Στακτόπουλος, Γρηγόρης (1910-1998)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1984
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πολιτικές δολοφονίες
  2. Δικαστικές διαστάσεις
  1. Υπόθεση Πολκ (Μάιος 1948)
  2. Polk, George (1913-1948)
  1. W0420
  1. «Τριάντα πέντε και πλέον χρόνια πέρασαν από τότε που καταδικάστηκα σε ισόβια για την «Υπόθεση Πολκ», την υπόθεση Ντρεϋφούς της εμφυλιοπολεμικής Ελλάδας που μετέβαλε σε σωρούς ερειπίων το σπίτι μου και ξεκλήρισε την οικογένειά μου….
   Αισθάνομαι και εγώ την υποχρέωση να αφηγηθώ όσο το δυνατόν πιο απλά, χωρίς φόβο και πάθος, για να αποκαλύψω τους σκευωρούς της συνομωσίας εναντίον της οικογένειά μου, (εκείνους δηλαδή που συνήργησαν εν ψυχρώ στη χάλκευση της κατηγορίας) και τον ανέντιμο ρόλο ανωτάτων λειτουργών της Πολιτείας στην όλη σκηνοθεσία και σκευωρία….

   (Απόσπασμα από το έργο)

 5. Original: . - Rules: RDA