Τέσσαρες δίκες στη Θεσσαλονίκη : (ΟΠΛΑ, ΜΛΑ, Οικονομική Διαχείρισις, Υπόθεσις Πολκ) - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1959.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
    1. Αθήνα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 1959