Χωριά – φρούρια της Μακεδονίας : ομιλία - Αθήνα: Χωρίς όνομα, 1964.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
  1. Εθνική Ένωσις Βορείων Ελλήνων (Ηπειρωτών - Θρακών - Μακεδόνων, Σ.Α.)
  1. Αθήνα
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1964
 4. 16 σελίδες 24 εκατοστά
 5. Πάνω από τον τίτλο: Εθνική Ένωσις Βορείων Ελλήνων (Ηπειρωτών-Θρακών-Μακεδόνων, σ.α.) Εν Αθήναις.
  1. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςΦΥΤ 286424
  2. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΙΣΤ*-3318-MEC
 6. PA5610.M57C5 1964
 7. W0436-01
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA