Μποντίλα, Μαρία. Πολιτικός και διδακτικός λόγος : η διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων μέσα από τα σχολικά βιβλία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μποντίλα, Μαρία
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Ευρώπη, Ανατολική
  1. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  2. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  1. W0438/02
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Τα παιδιά-πρόσφυγες από την Ελλάδα στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο". Το Συνέδριο αυτό είχε διοργανωθεί στο Φεχιρβαρτσούργκο της Ουγγαρίας από το Ουγγρικό Πολιτιστικό Ίδρυμα «Γιόζεφ Κάροϊ», στις αρχές Οκτωβρίου του 2003. Η συμβολή δημοσιεύτηκε στην έκδοση: «Παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο; : παιδιά του εμφύλιου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη», Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σελίδες 37-53.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Λαγάνη, Ειρήνη (1956-) [Επιμελητής]. "Παιδομάζωμα" ή "παιδοσώσιμο"; : παιδιά του εμφύλιου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη