Πενήντα χρόνια μετά τον εμφύλιο - Αθήνα: Το Βήμα [Εφημερίδα]-Ερμής, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Αθήνα
  1. Το Βήμα [Εφημερίδα]
  2. Ερμής
 3. 1999
 4. 109 σελίδες 21 εκατοστά
 5. Το Βήμα * Νέες εποχές
 6. 960-320-102-2 - 978-960-320-102-1
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης938.774 ΠΕΝ
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Α3/3
 7. 938.774 ΠΕΝ
 8. W0445-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA