Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ. Η "ρεβάνς" των ηττημένων

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ. (1945-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. W0445/06
  1. Λέγεται συχνά ότι την Ιστορία τη γράφουν οι (εκάστοτε) νικητές σφραγίζοντας και τη μετέπειτα συλλογική μνήμη. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, ιδίως στην περίπτωση των εμφυλίων συγκρούσεων. Κάποτε υπερισχύει η γοητεία που ασκούν οι ηττημένοι. Στην οπτική αυτή, που είναι στην ουσία της βαθύτατα ρομαντική, οι ηττημένοι προβάλλουν ως «ήρωες» και «μάρτυρες» για μια «χαμένη υπόθεση», που καθαγιάζεται και η ίδια, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο περιεχόμενό της. Αρκούν οι αγώνες και οι θυσίες, χωρίς να εξετάζεται πλέον ο σκοπός για τον οποίο έγιναν ούτε τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι οι πιο ανόμοιες περιπτώσεις ηττημένων μπορούν να γίνουν αντικείμενο παρόμοιας ρομαντικής αναπόλησης: από τους Νοτίους στον αμερικανικό Εμφύλιο ως τους Δημοκρατικούς στον ισπανικό (δηλαδή, από το «Όσα παίρνει ο άνεμος» ως το «Για ποιον χτυπά η καμπάνα»).

   (Απόσπασμα από το έργο)

    Το έργο δημοσιεύτηκε ως άρθρο στο ειδικό αφιέρωμα για τον ελληνικό εμφύλιο, που έκανε το περιοδικό "Νέες εποχές" της εφημερίδας "Το Βήμα" και κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου 1999. Περιέχεται επίσης στην έκδοση του αφιερώματος με τίτλο «Πενήντα χρόνια μετά τον εμφύλιο» που κυκλοφόρησε το 1999 από τις εκδόσεις «Ερμής» και «Το Βήμα», στις σελίδες 38 ως 40.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Πενήντα χρόνια μετά τον εμφύλιο