Πενήντα χρόνια μετά τον εμφύλιο - Αθήνα: Το Βήμα [Εφημερίδα]-Ερμής, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Αθήνα
  1. Το Βήμα [Εφημερίδα]
  2. Ερμής
 3. 1999