Εκδόσεις με εκδότη Princeton University Press (3 αποτελέσματα) Επιστροφή
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. The Salonika Bay murder : cold war politics and the Polk affair - Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1989.
    Συγγραφέας: Keeley, Edmund
  2. After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960 - Princeton, New Jersey;Oxford: Princeton University Press, 2000.
  3. Revolt in Athens : the Greek Communist "Second Round," 1944-1945 - Originally published in 1972. - Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1972.
    Συγγραφέας: Ιατρίδης, Γιάννης Ο.