Εκδόσεις με εκδότη Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) (6 αποτελέσματα) Επιστροφή
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Μuslim Albanians in Greece : the chams of Epirus (1923-2000) - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 2008.
  Συγγραφέας: Μαντά, Ελευθερία
 2. Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου (1923-2000) - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 2004.
  Συγγραφέας: Μαντά, Ελευθερία
 3. Η ελληνική διασπορά στην Τσεχοσλοβακία : ίδρυση και αρχικά στάδια ανάπτυξης (1948-1954) - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 2007.
  Συγγραφέας: Hradečný, Pavel
 4. Nationalism and communism in Macedonia - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 1964.
 5. Greece and the Great Powers 1944-1947 : prelude to the "Truman Doctrine" - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 1963.
 6. A long journey home : Greek refugee children in Yugoslavia, 1948-1960 - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 2000.
  Συγγραφέας: Ristović, Milan D