Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων. Διολισθαίνοντας προς τον Εμφύλιο : Απρίλιος - Αύγουστος 1946

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0055/02
 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-) [Επιμελητής]. Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949