Πετρόπουλος, Κ.

 1. Πρόσωπο
 2. Έλληνας
 3. Αστυνομικός
 4. Δημιουργοί ερευνητικών έργων
 5. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 6. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Εθνικοφροσύνη
 7. Μέλη σωμάτων ασφαλείας Εθνικοφροσύνης
 8. Άνδρας
  1. Αστυνομία Πόλεων
 9. Original: AltSol Company - Rules: RDA