Χαρίτσης, Αλέξης. Η ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος μετά τον Εμφύλιο 1949-1963

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χαρίτσης, Αλέξης (1977-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Φοιτητικές διαστάσεις
  1. W0603/47
  1. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της διαδρομής του φοιτητικού κινήματος των πανεπιστημιακών σχολών της Αθήνας την περίοδο που εκτείνεται από τη λήξη του Εμφυλίου (1949) μέχρι τη
   συγκρότηση της ΕΦΕΕ (1963). Βασική επιδίωξη αποτελεί η αποτύπωση και επισήμανση των κοινωνικών και πολιτικών δυναμικών που συντελούν στην οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση του φοιτητικού κινήματος στις συνθήκες που διαμορφώνονται στο μετεμφυλιακό περιβάλλον της δεκαετίας του 1950.

   Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο Συνέδριο "Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940 - 1960" που πραγματοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Απρίλιο του 2013.

 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Αριστερά και αστικός πολιτικός κόσμος 1940-1960 : πρακτικά συνεδρίου