Αμοιρίδης, Κόλιας (1917-)

 1. Πρόσωπο
 2. 11 Μαίου 1917
 3. Karaurgan
 4. Μεγάλη Βρύση (Κιλκίς)
 5. Έλληνας
 6. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 7. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 8. Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας - Πολιτική προσφυγιά στις Ανατολικές χώρες
 9. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 10. Άνδρας
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  2. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  1. 107949449 (Personal) ⟶ Amoiridēs, Kolias
 11. Original: AltSol Company - Rules: RDA