Γυναίκες στην εξορία : χρονικό - 1η έκδοση. - Χωρίς τόπο: Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις (ΠΛΕ), 1964.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαδημητρίου-Μαρούδη, Ειρήνη (Λεύκα, Ελένη) (1912-1976)
  3. 1η έκδοση
    1. Χωρίς τόπο
    1. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις (ΠΛΕ)
  4. 1964