Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Π. (1900-1984)

 1. Πρόσωπο
 2. 1900
 3. 08 Απρίλίου 1984
 4. Θεισόα (Ηλεία)
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
 7. Ελληνική υπηκοότητα
 8. Οικονομολόγος - Πολιτικός
 9. Πρωθυπουργός της Ελλάδας
 10. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 11. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Εθνικοφροσύνη
 12. Πολιτικό προσωπικό κυβερνητικών δυνάμεων
 13. Άνδρας
 14. Ελληνική - Αγγλική - Γερμανική
  1. Κυβέρνηση 1961 (Σεπτεμβρίου) Κωνσταντίνου Δόβα [Υπηρεσιακή]
  1. Κυβέρνηση 1963 (Δεκεμβρίου) Ιωάννη Παρασκευόπουλου [Υπηρεσιακή]
  2. Κυβέρνηση 1966 (Δεκεμβρίου) Ιωάννη Παρασκευόπουλου
  1. Κυβέρνηση 1945 (Αυγούστου) Πέτρου Βούλγαρη
  2. Κυβέρνηση 1945 (Απριλίου) Πέτρου Βούλγαρη
  3. Κυβέρνηση 1945 (Οκτωβρίου) Δαμασκηνού
  4. Κυβέρνηση1958 (Μαρτίου) Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου [Υπηρεσιακή]
  5. Κυβέρνηση 1952 ( Οκτωβρίου) Δημητρίου Κιουσόπουλου [Υπηρεσιακή]
  6. Κυβέρνηση 1963 (Σεπτεμβρίου) Στυλιανού Μαυρομιχάλη [Υπηρεσιακή]
  1. Ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος (1900 - 8 Απριλίου 1984) ήταν Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός, αρκετές φορές υπουργός.

   Γεννήθηκε το 1900 στη Λάβδα (σήμερα Θεισόα) της Ολυμπίας. Μετά τη φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών συνέχισε νομικές και οικονομικές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Μονάχου, της Ιένας, της Λειψίας και του Λονδίνου. Υπήρξε υπάλληλος της Deutsche Bank (1925) και της Midland Bank (1927-1929). Διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Λειψίας και Λονδίνου. Το 1936 εκλέχθηκε υφηγητής της Πολιτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1938 Καθηγητής της Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Το 1939 ανέλαβε επίκουρος καθηγητής και το 1942 τακτικός καθηγητής της Παντείου.

   Εισερχόμενος στην υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος το 1931 ανέλαβε προϊστάμενος των Μελετών Επιχειρήσεων και Χρηματοδοσιών. Στη συνέχεια ανέλαβε τη Διεύθυνση της Βιομηχανικής Πίστεως μέχρι το 1954, οπότε εκλέχθηκε υποδιοικητής της Τράπεζας. Παράλληλα διετέλεσε πρόεδρος, μέλος και διευθυντής πολλών και διαφόρων επιστημονικών οργανισμών, Δημοσίων Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Οργανώσεων και Οργανισμών κοινής ωφελείας καθώς και ευαγών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκροτήσεων.

   Βικιπαίδεια (Τελευταία τροποποίηση 17:19, 16 Ιουνίου 2015)
  1. 723429 ⟶ Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Π. (1900-1984)
  1. Q1371531 ⟶ Πατήστε εδώ
 15. Original: AltSol Company. - Rules: RDA