Πολιτικό προσωπικό κυβερνητικών δυνάμεων

  1. Έννοια
  2. Ιδιότητες εμπλεκόμενων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Ιδιότητες σχετιζόμενων με Εθνικοφροσύνη" εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά την εποχή εκείνη ανήκαν στο ενεργό προσωπικό του πολιτικού συστήματος που στήριζε τις Εθνικόφρονες δυνάμεις. Πρόκειται για πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές, στελέχη και μέλη κομμάτων κλπ.

  4. Original: . - Rules: RDA