Καρακασίδου, Αναστασία. Protocol and pageantry: celebrating the nation in Northern Greece

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Καρακασίδου, Αναστασία
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1996
 4. Αγγλικά
  1. Μετά 1950
  1. Μακεδονία
  1. Επετειακές εορτές
  1. W0030/11
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 221-246 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Πρωτόκολλο και θέαμα : εθνικοί εορτασμοί στη Βόρεια Ελλάδα"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. After the war was over