Καρακασίδου, Αναστασία. Protocol and pageantry: celebrating the nation in Northern Greece

  1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
    1. Καρακασίδου, Αναστασία
  2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
  3. 1996
  4. Αγγλικά
    1. Μετά 1950
    1. Μακεδονία
    1. Επετειακές εορτές
    1. W0030/11
    1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 221-246 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο "Πρωτόκολλο και θέαμα : εθνικοί εορτασμοί στη Βόρεια Ελλάδα"

  5. Original: . - Rules: RDA
    1. After the war was over