Δορδανάς, Στράτος Ν. Η ταυτότητα του εχθρού : ο εθνικοσοσιαλιστής Γερμανός στρατιώτης στην κατεχόμενη Ελλάδα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2010
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Γερμανική κατοχή
  1. W0047/05
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο "Πόλεμος και ταυτότητες : Μακεδονία (1904-1908), Κατοχή και Εμφύλιος (1941-1949), Κύπρος (1955-1959, 1963-1974) που συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Yale,, με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόκκαλη, από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Το συνέδριο διεξήχθη στις 26 και 27 Μαΐου 2006 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Γούναρης, Βασίλης Κ. [Επιμελητής]. Ανορθόδοξοι πόλεμοι : Μακεδονία, Εμφύλιος, Κύπρος