Λαγάνη, Ειρήνη (1956-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1956
 3. Αθήνα
 4. Ελληνίδα
 5. Πανεπιστημιακός
 6. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 7. Γυναίκα
 8. Ελληνική - Αγγλική - Γαλλική
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
  2. Πάντειο Πανεπιστήμιο
  1. Ομάδα Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων
  1. Η Ειρήνη Θ. Λαγάνη είναι διδάκτωρ Σύγχρονης Διεθνούς Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης (Universite de Paris I, Panteon-Sorbonne) και ήταν καθηγήτρια Μεταπολεμικής Ιστορίας της Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σήμερα διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το συγγραφικό της έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τον Ψυχρό Πόλεμο, τους πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου και τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας

   Biblionet
 9. Ιστοσελίδα στο Πάντειο Πανεπιστημίου
  1. 451687 ⟶ Λαγάνη, Ειρήνη
  1. 0000 0000 6768 1235 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 256815731 (Personal) ⟶ Laganē, Eirēnē
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA