Λαγάνη, Ειρήνη. Η εκπαίδευση των παιδιών του εμφυλίου στη Γιουγκοσλαβία ως σημείο τριβής στις σχέσεις ΚΚΕ-ΚΚΓ μετά τη ρήξη Τίτο - Κομινφόρμ (1948-1956)

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Λαγάνη, Ειρήνη (1956-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Γιουγκοσλαβία
  1. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  2. Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
  3. Σχέσεις μεταξύ κομμουνιστικών κομμάτων
  4. Παιδιά πολιτικοί πρόσφυγες
  1. W0053/07
  1. Σημείωση: 
   Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο «Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στα ανατολικά κράτη» που διοργανώθηκε από το  Δίκτυο Μελέτης Εμφυλίων Πολέμωνκαι τον ΕΛΙΑ. Το συνέδριο διεξήχθη στις 4 με 6 Ιουλίου 2003 στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Βουτυρά, Ευτυχία [Επιμελητής]. "Το όπλο παρά πόδα"