Χασιώτης, Λουκιανός. Η πολιτική για τα παιδιά στον ισπανικό και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο : ένας ιστορικός παραλληλισμός

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Χασιώτης, Λουκιανός
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 04 Ιουλίου 2009
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Ισπανία
  1. Παιδιά - έφηβοι την περίοδο του εμφυλίου
  1. W0050/17
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’40 : μια κριτική αποτίμηση : ιστοριογραφική συζήτηση, μεθοδολογικές προτάσεις, ερευνητικά πεδία» που συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφύλιων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 5 Ιουλίου 2009 στην Καβάλα.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940