Γεωπολιτική της ελληνικής Αντίστασης : η περίπτωση της Βόρειας Πίνδου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Van Boeschoten, Riki (1948-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1997
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Πίνδος, Βόρεια
  1. Αντιστασιακές διαστάσεις
  1. W0051/01
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό σχετίζεται με την Ημερίδα «Εμφύλιο δράμα» που οργάνωσε το περιοδικό "Δοκιμές" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996. 

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Το εμφύλιο δράμα