Ούτε "άτιμος", ούτε "ντροπιασμένος" : αντίσταση και εμφύλιος στο ιδίωμα της συγγένειας και τις αξίες τις ανδροπρέπειας

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κοταρίδης , Νίκος Γ. (1957-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1996
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Οικογενειακές σχέσεις
  2. Κοινωνικές διαστάσεις
  1. W0051/04
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό σχετίζεται με την Ημερίδα «Εμφύλιο δράμα» που οργάνωσε το περιοδικό "Δοκιμές" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996. 

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Το εμφύλιο δράμα