Παναγιωτόπουλος, Παναγής. Η κομμουνιστική μνήμη της ήττας : διερευνώντας τις κοινωνιολογικές προϋποθέσεις της μετα-ιστορικής ηθικής δικαίωσης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παναγιωτόπουλος, Παναγής (1971-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Συλλογική μνήμη
  1. W0051/06
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό σχετίζεται με την Ημερίδα «Εμφύλιο δράμα» που οργάνωσε το περιοδικό "Δοκιμές" στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο του 1996. 

 4. Original: . - Rules: RDA
  1. Το εμφύλιο δράμα