Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. "Εχθρός" εντός των τειχών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  2. Νικολακόπουλος, Ηλίας Κων (1947-)
  3. Fleischer, Hagen (1944-)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών : όψεις του δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου"
  1. W0052
  1. Σημείωση: 
   Το παρόν έργο προέρχεται αλλά δεν ταυτίζεται με τις ανακοινώσεις του συνεδρίου που διοργάνωσε το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων τον Ιούλιο του 2004 στη Σαμοθράκη, υπό τον τίτλο "Εχθρός εντός των τειχών: Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου".

 5. Original: . - Rules: RDA