Γεμενής, Κώστας. Δωσιλογισμός και εθνικισμός : μία συγκριτική ταξινόμηση και ανάλυση

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Γεμενής, Κώστας
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 02 Ιουλίου 2004
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Δοσιλογισμός
  2. Εθνικισμός
  1. W0052/04
  1. Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών: Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου" που διοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 4 Ιουλίου 2004 στην Σαμοθράκη.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. [Επιμελητής]. "Εχθρός" εντός των τειχών