Μποντίλα, Μαρία. Ιστορικός και λογοτεχνικός λόγος : η αναπαράσταση του δωσιλογισμού στη μεταπολεμική λογοτεχνική παραγωγή

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μποντίλα, Μαρία
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 03 Ιουλίου 2004
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Δοσιλογισμός
  2. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. W0052/13
  1. Μια μορφή του παρόντος έργου παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Συνέδριο "Εχθρός εντός των τειχών: Όψεις του δωσιλογισµού στην Ελλάδα της Κατοχής και του Εµφυλίου Πολέµου" που διοργανώθηκε από το Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων. Το συνέδριο διεξήχθη στις 2 με 4 Ιουλίου 2004 στην Σαμοθράκη.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. [Επιμελητής]. "Εχθρός" εντός των τειχών