Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)

 1. Πρόσωπο
 2. 1942
 3. Βοτάνι (Καστοριά)
 4. Θεσσαλονίκη
 5. Έλληνας
 6. Ελληνική υπηκοότητα
 7. Πανεπιστημιακός
 8. Δημιουργοί επιστημονικών έργων
 9. Άνδρας
  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  3. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
  1. Ο Γιάννης Σ. Κολιόπουλος είναι καθηγητής ιστορίας των νεώτερων χρόνων στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου Αίμου, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Κέντρου Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηριώσεως (ΚΕΠΙΤ) του Μουσείου Μακεδονικού Aγώνος. Κυριότερα έργα του είναι: "Greece and the British Connection, 1935-1941" (1977), (ελληνική μετάφραση: "Η δικτατορία του Μεταξά και ο πόλεμος του '40", 2005), "Οι ληστές της Kεντρικής Ελλάδος στα μέσα του 19ου αι." (2005), "Brigands with a Cause: Brigandage and Irredentism in Modern Greece 1821-1912" (1987), "Λεηλασία φρονημάτων: Το Μακεδονικό Zήτημα την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου 1941-1949", 2 τόμοι (1994), "Η "πέραν" Ελλάς και οι "άλλοι" Έλληνες. Το σύγχρονο Ελληνικό έθνος και οι ετερόγλωσσοι σύνοικοι Χριστιανοί, 1800-1912" (2003), "Η "πέραν" Ελλάς και οι "άλλοι" Έλληνες" (2003). Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Steven Runciman (1987) και το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1994). Η εισαγωγή δυτικοευρωπαϊκών θεσμών στην Ελλάδα από τον 18ο αιώνα έως τις μέρες μας και τα βόρεια πολιτισμικά και εθνολογικά όρια των Ελλήνων κατά τους νεώτερους χρόνους αποτελούν τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

    

   Βιογραφικό από Biblionet
 10. Wikipedia
  1. 329047 ⟶ Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. (1942-)
  1. Q6256307 ⟶ Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος
  1. 0000 0001 2100 6426 ⟶ Coliópoulos, Giánnis S.
  1. 36903958 ⟶ Koliopoulos, Giannēs