Παπάζογλου Ευρυδίκη. Η επίδραση της κατοχής και της αντίστασης στη διαμόρφωση της εφηβικής ταυτότητας : μελέτη περίπτωσης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παπάζογλου Ευρυδίκη
  2. Θωμοπούλου, Ιωάννα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Παιδιά - έφηβοι την περίοδο του εμφυλίου
  2. Γυναίκες
  1. W0071/22
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950