Εθνικόφρονες δημοσιογράφοι

  1. Έννοια
  2. Ιδιότητες εμπλεκόμενων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Ιδιότητες σχετιζόμενων με Εθνικοφροσύνη" εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά την εποχή εκείνη κατείχαν ή εργάζονταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο) και στήριζαν τον αγώνα των Εθνικών δυνάμεων.

  4. Original: . - Rules: RDA