Μπάλτα, Νάση. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) μέσα από τον Γαλλικό Τύπο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μπάλτα, Νάση
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1993
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Γαλλία
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  2. Τύπος
  3. Ξένη κοινή γνώμη, Γαλλική
  1. W0149
  1. Το βιβλίο αυτό διερευνά και αναλύει ιστορικά τον τρόπο με τον οποίο ο γαλλικός Τύπος καλύπτει ειδησεογραφικά, ερμηνεύει και χρησιμοποιεί πολιτικά τα γεγονότα της τετραετίας 1946-49 στην Ελλάδα, εντάσσοντάς τα στο τότε διαμορφούμενο κλίμα της αυξανόμενης όξυνσης και του διπολισμού των αρχών του ψυχρού πολέμου. Η ίδια όμως η φύση του αντικειμένου, η προβληματική και οι πηγές της μελέτης, καθώς και τα συμπεράσματά της διερευνούν τα όρια αλλά και το ενδιαφέρον της, δεδομένου ότι σε αυτήν συγκλίνουν πολλά θέματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής μεταπολεμικής ιστορίας. Υπό την έννοια αυτή, και πέρα από τον καθαρά επιστημονικό χαρακτήρα που, το βιβλίο καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρο, αν επιπλέον ληφθεί υπόψη ότι ένα από τα κύρια ζητήματα που πραγματεύεται είναι η προβαλλόμενη εικόνα και μυθολογία για την Ελλάδα και η πολιτική χρήση της

 5. Original: . - Rules: RDA