Β΄ Τάγμα Σκαπανέων

 1. Οργανισμός
 2. 03 Απρίλίου 1947
 3. 1949
 4. Μακρόνησος
 5. Στρατιωτικές δυνάμεις, Ελληνικές - Στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόποι εξορίας
 6. Ένοπλα σώματα και μονάδες Εθνικοφροσύνης
  1. Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Β΄ ΕΤΟ)
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. Κορωνιός Κώστας Η. (1926-)
  1. Το Β’ Τάγμα Σκαπανέων ήταν ένα από τα τρία ειδικά τάγματα που δημιούργησε, τον Απρίλη του 1947, το Γενικό Επιτελείο Στρατού όταν ελήφθη η απόφαση οι «υπόπτων πολιτικών φρονημάτων» πολίτες να μην αποπέμπονται από τον στρατό, αλλά να κατατάσσονται και να «εκπαιδεύονται» σε ειδικά στρατόπεδα «ανεπιθυμήτων» με σκοπό την ένταξη των μεταμελημένων στις τάξεις της Εθνικοφροσύνης και του Εθνικού Στρατού. Στο Β’ Τάγμα Σκαπανέων κατατάσσονταν όσοι στρατιώτες  «είχαν αποκηρύξει τον κομμουνισμό και είχαν μπει στο δρόμο για να γίνουν ‘αναμορφωμένοι’ πατριώτες».  Την άνοιξη του 1949 το τάγμα μετονομάστηκε σε Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (Β΄ ΕΤΟ) και συνδέθηκε με τα Ειδικά Σχολεία Αναμόρφωσης Ιδιωτών (ΕΣΑΙ) έχοντας την αρμοδιότητα λειτουργίας του Β’ ΕΤΟ – ΕΣΑΙ.

   (Πηγή: Πολυμέρης Βόγλης και Στρατής Μπουρνάζος, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα : Ανασυγκρότηση - Εμφύλιος - Παλινόρθωση 1945-1952, τόμος Δ2, σελίδες 51-81)

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA