Αρχειακό υλικό

 1. Είδος
 2. Μορφές έργων
 3. Ελληνικά
  1. Εισηγήσεις [Αρχειακό υλικό]
  2. Διαφημίσεις [Αρχειακό υλικό]
  3. Επιστολές [Αρχειακό υλικό]
  4. Έγγραφα [Αρχειακό υλικό]
  5. Τηλεγραφήματα [Αρχειακό υλικό]
  6. Σημειώματα [Αρχειακό υλικό]
  7. Χάρτες [Αρχειακό υλικό]
  8. Φωτογραφίες [Αρχειακό υλικό]
  9. Αφίσες [Αρχειακό υλικό]
  1. Στη μορφή έργου «Αρχειακό υλικό» εντάσσονται έργα που υπάγονται σε ένα αρχειακό σύνολο, όπως επιστολές, χάρτες, έγγραφα, τηλεγραφήματα, κλπ.