Τσιρώνης, Νίκος

 1. Πρόσωπο
 2. Θεσσαλονίκη - Μπούλκες (Σερβία)
 3. Έλληνας
 4. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 5. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 6. Άνδρας
  1. Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ)
  2. Μπούλκες. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  1. Ο Νίκος Τσιρώνης κατάγονταν από την περιοχή του Μοναστηρίου και την περίοδο της Κατοχής ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μέλος της ΟΠΛΑ Θεσσαλονίκης και του ΚΚΕ. Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας βρέθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούκλες και εντάχθηκε στην Υπηρεσία Τάξης Ομάδας (ΥΤΟ) του στρατοπέδου. Στις αρχές τις δεκαετίας του 1980 κατέγραψε τις μαρτυρίες του στο προσωπικό του αρχείο. Με βάση αυτό το αρχείο, η Σοφία Ηλιάδου Τάχου κυκλοφόρησε δύο μονογραφίες που στηρίζονται σε αυτό. Το «Μέρες της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη», Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2013, και το «Από τη Βάρκιζα στο Μπούλκες», Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2014.

 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA