Χούντα-Πανάγου, Παγώνα

 1. Πρόσωπο
 2. Δαύλεια (Βοιωτία)
 3. Βοιωτία (Νομός) - Αθήνα
 4. Ελληνίδα
 5. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 6. Εγκλεισμός σε φυλακές ή/και τόπους εξορίας
 7. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 8. Γυναίκα
  1. Ευσταθίου-Πανάγου, Βαρβάρα
  2. Πανάγου, Γιώργος (Διογένης)
  1. Παπαγεωργίου, Γιώργος Α. (Κουμπούρας) (1918-1948)
  1. Οικογένεια Παγώνας Χούντα-Πανάγου
  1. Η Παγώνα Χούντα-Πανάγου γεννήθηκε στο χωριό Δαύλεια Βοιωτίας. Ήταν αδερφή του αντάρτη του ΕΛΑΣ Γιώργος Πανάγου ή Διογένης και της Βαρβάρας Ευσταθίου-Πανάγου. Η οικογένεια της είχε πάρει μέρος στην Αντίσταση υποστηρίζοντας την Αριστερά. Τον Ιούλιο του 1948 και ενώ διέμενε στην Αθήνα φυλακίστηκε για ένα διάστημα χωρίς να υπάρχει κάποια κατηγορία εναντίον της.

 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA