Η πάλη των δημοκρατικών δυνάμεων στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [ανυπόγραφα]
 3. 1947
 4. Ρωσικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  1. United Nations (UN)
  2. Προσφυγή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (Δεκέμβριος 1946)
  1. W0308
  1. Το έργο «Η πάλη των δημοκρατικών δυνάμεων στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών» κυκλοφόρησε από το Εκδοτικό Ελεύθερης Ελλάδας του ΚΚΕ στο Μπούλκες τον Νοέμβρη του 1947. Περιείχε τα κείμενα από τους λόγους των Α.Ι. Βυσίνσκυ (Andrey Yanuaryevich Vyshinsky), Ασ. Μανουήλσκυ και Α. Α. Βκρομίκο στον ΟΗΕ κατά την εκδίκαση της προσφυγής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που αφορούσε τις καταγγελίες της Ελλάδος σχετικά με την υποκίνηση του εμφύλιου πολέμου από την Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, μέσω της ενίσχυσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Οι λόγοι είχαν δημοσιευτεί στις εφημερίδες "Πράβντα" και "Ισβέστια"

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 148, λήμμα 20).

 5. Original: . - Rules: RDA