Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ). Livre bleu

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (ΠΔΚ)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [φορέων]
 3. Αύγουστος 1948
 4. Γαλλικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Το ελληνικό ζήτημα στην 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Φθινόπωρο 1948)
  1. W0321
  1. Το έργο «Livre bleu» παρουσιάζει τις απόψεις της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης (ΠΔΚ) για τον εμφύλιο και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα, από το 1945 μέχρι και το καλοκαίρι του 1948. Αναφέρεται, μέσω μαρτυριών, στην «αγγλοκρατία» και στην «αμερικανοκρατία» που επικρατούσε στη χώρα, στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση που βίωναν οι Έλληνες, στο κλίμα τρομοκρατίας, στον ΔΣΕ, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των κυβερνητικών δυνάμεων κλπ. Το έργο αυτό γράφτηκε πιθανότατα για να προβάλει τις θέσεις της Αριστεράς στο εξωτερικό αλλά και για να παραδοθεί ως συνοδευτικό υλικό κατά την προσφυγή που κατέθεσε η ΠΔΚ στην 3η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Third session of the United Nations General Assembly) με την οποία καταδίκαζε την Αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα. Στο τέλος του έργου παρατίθεται στα γαλλικά παράρτημα με το κείμενο της προσφυγής αυτής, που στα ελληνικά είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 1948 και είχε τίτλο «Προσφυγή και υπόμνημα της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ». Η αρχική έκδοση του έργου είχε υπέρτιτλο «La vérité sur la Grèce».

    

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, σελίδα 161, λήμμα 91).

  1. Πρόσβαση σε ψηφιακό αντίτυπο από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: . - Rules: RDA
Ψηφιακό αρχείο από τα ΑΣΚΙ