Μαχήτριες της λευτεριάς - Χωρίς τόπο: Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα", 1949.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  2. Βιογραφίες
  1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
  1. Χωρίς τόπο
  1. Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα"
 3. 1949
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ