Μαχήτριες της λευτεριάς - Χωρίς τόπο: Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα", 1949.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ)
    1. Χωρίς τόπο
    1. Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα"
  3. 1949
Φωτογραφία από τα ΑΣΚΙ