Μαραντζίδης, Νίκος Α. Η εικόνα του ελληνικού εμφυλίου στον διεθνή τύπο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
  2. Πασχαλούδη, Ελένη
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1944 - Μέχρι 12/1949
  1. Δημοσιογραφικές διαστάσεις
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0362
 5. Το έργο αυτό αποτελεί παραδοτέο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής : Η Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στον Ψυχρό πόλεμο: Διεθνείς σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις», που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Νίκο Μαραντζίδη.
  1. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος έχει αποτελέσει ένα προνομιούχο θέμα της ελληνικής ιστοριογραφίας. Τα βιβλία και τα επιστημονικά άρθρα που ασχολούνται με διάφορες πτυχές του συγκροτούν ήδη μια γιγαντιαίων διαστάσεων βιβλιογραφία. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι πάντοτε ικανοποιητική. Ενώ υπάρχουν (και τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα) πολλά έργα τα οποία εντάσσονται σε μια δυναμική και πολυεπίπεδη εξέταση του φαινομένου μέσα στα διεθνή του συμφραζόμενα, η κυρίαρχη εικόνα – ειδικά στο πεδίο που ονομάζεται «δημόσια ιστορία» ή δημόσιες προσλήψεις – κυριαρχείται από στερεότυπα (είτε για τον ρόλο των εσωτερικών δυνάμεων είτε, πιο συχνά, για τον περιλάλητο «ξένο δάκτυλο») και από υπερβολικά «στενού» ορίζοντα οπτικές. Η τελευταία αυτή τάση απειλεί να αποκόψει ακόμη περισσότερο την ελληνική επιστήμη από τις μεγάλες διεθνείς συζητήσεις, και να εντείνει την απομόνωση του ελληνικού δημόσιου διαλόγου.

   Ο ανά χείρας τόμος εκπροσωπεί μια απόπειρα για απεμπλοκή από τέτοιες παγίδες. Αντιμετωπίζει τον εμφύλιο πόλεμο ως ένα διεθνές γεγονός θέτοντας στο  επίκεντρο της ανάλυσης όχι μόνον την ίδια την ελληνική εσωτερική σύγκρουση, αλλά και την πρόσληψή της από τη διεθνή κοινότητα και από την εθνική κοινή γνώμη άλλων χωρών. Εάν η κατανόηση του Άλλου αποτελεί - και πάντοτε αποτελούσε – μια από τις προτεραιότητες της ιστορίας  των Διεθνών Σχέσεων, ο τόμος αυτός κάνει ένα σημαντικό βήμα στον εμπλουτισμό  της ερευνητικής ατζέντας για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο: μελετά όχι μόνον την στάση «Άλλων» έναντι της εσωτερικής ελληνικής σύγκρουσης, αλλά και το πώς αυτοί οι Άλλοι είδαν τους Έλληνες του εμφυλίου πολέμου ως Άλλους ως προς τους ίδιους.

   (Από τον πρόλογο του έργου)

  1. Ψηφιακή πρόσβαση στο έργο από το πρόγραμμα «Θαλής : Η Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στον Ψυχρό πόλεμο: Διεθνείς σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις»
 6. Original: . - Rules: RDA