Λυκογιάννης, Αθανάσιος. Η αγορά χρυσού των Αθηνών, η Συμφωνία του Λονδίνου και η σύσταση δια νόμου Νομισματικής Επιτροπής τον Μάρτιο του 1946

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Λυκογιάννης, Αθανάσιος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946
  1. Οικονομικές διαστάσεις
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0372/17
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε ως εισήγηση στην επιστημονική συνάντηση με θέμα "Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας". Η συνάντηση αυτή είχε διοργανωθεί από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα. Δημοσιεύτηκε στην σχετική έκδοση της συνάντησης στις σελίδες 285 ως 293.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης [Επιμελητής]. Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας