Κύρκος, Λεωνίδας. Παρέμβαση Λεωνίδα Κύρκου [στο έργο "Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας"]

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κύρκος, Λεωνίδας (1924-2011)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2006
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Βουλευτικές εκλογές (Μάρτης 1946)
  1. W0372/21
  1. Η συμβολή αυτή προέρχεται από παρέμβαση του Λ. Κύρκου στην επιστημονική συνάντηση με θέμα "Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας". Η συνάντηση αυτή είχε διοργανωθεί από το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης, στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα. Δημοσιεύτηκε στη σχετική έκδοση της συνάντησης στις σελίδες 355 ως 359.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Οι εκλογές του 1946 σταθμός στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας