Σιδέρης, Νίκος. Νηπενθή σημαίνοντα

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Σιδέρης, Νίκος (1952-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2013
 4. Ελληνικά
  1. Απροσδιόριστη κάλυψη
  1. Συλλογική μνήμη
  1. W0375/03
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα» που κυκλοφόρησε το 2013, στις σελίδες 91-112.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Δεμερτζής, Νίκος (1958-) [Επιμελητής]. Εμφύλιος, πολιτισμικό τραύμα