Μόδης, Γεώργιος Χ. Χωριά - φρούρια της Μακεδονίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μόδης, Γεώργιος Χ. (1887-1975)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1950
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Μακεδονία
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  1. W0435
  1. Το βιβλίο αποτελεί μια καταγραφή επεισοδίων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου σε χωριά της Μακεδονίας. Στηρίζεται κυρίως σε προφορικές μαρτυρίες, ενώ διάχυτος είναι και ο ιδεολογικός (αντικομμουνιστικός) προσανατολισμός του συγγραφέα, ο οποίος υπήρξε πολιτικός αξιωματούχος της αντίπαλης παράταξης.

   Από την ιστοσελίδα "Θαλής - Η Ελλάδα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στον Ψυχρό Πόλεμο
 5. Original: . - Rules: RDA