Κουλούρη, Χριστίνα. Η "κρίσιμη πενταετία" μέσα από τα σχολικά βιβλία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κουλούρη, Χριστίνα
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1999
 4. Ελληνικά
  1. Από 03/1945 - Μετά 1950
  1. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  1. W0445/12
  1. Το έργο δημοσιεύτηκε ως άρθρο στο ειδικό αφιέρωμα για τον ελληνικό εμφύλιο, που έκανε το περιοδικό "Νέες εποχές" της εφημερίδας "Το Βήμα" και κυκλοφόρησε στις 17 Οκτωβρίου 1999. Περιέχεται επίσης στην έκδοση του αφιερώματος με τίτλο «Πενήντα χρόνια μετά τον εμφύλιο» που κυκλοφόρησε το 1999 από τις εκδόσεις «Ερμής» και «Το Βήμα», στις σελίδες 68 ως 72.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Πενήντα χρόνια μετά τον εμφύλιο