Μητσίτσικας, Βαγγέλης (1927-2007)

 1. Πρόσωπο
 2. 1927
 3. 2007
 4. Μανδήλι (Σέρρες)
 5. Σέρρες (Νομός) - Μακεδονία, Κεντρική
 6. Έλληνας
 7. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 8. Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας - Πολιτική προσφυγιά στις Ανατολικές χώρες
 9. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 10. Άνδρας
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  1. Ο Βαγγέλης Μητσίτσικας γεννήθηκε το 1927 στο χωριό Μανδήλι των Σερρών. Την περίοδο της κατοχής εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και από την άνοιξη του 1947 στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Υπηρέτησε στη Σχολή Αξιωματικών του ΔΣΕ. Μετά την ήττα του ΔΣΕ πέρασε στη Βουλγαρία και από το 1951 διέμεινε ως πολιτικός πρόσφυγας στην Πολωνία. Επαναπατρίστηκε τη δεκαετία του 1970.

  1. 175708386 (Personal) ⟶ Mētsitsikas, Vangelēs
 11. Original: AltSol Company. - Rules: RDA