Από 1943 - Μέχρι 09/1944

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Ιανουάριος 1943
 4. Σεπτέμβριος 1944
 5. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την περίοδο της έναρξης των εμφύλιων συγκρούσεων (αρχές 1943) και φτάνουν μέχρι και με τη λήξη της Γερμανικής κατοχής (τέλος Σεπτέμβρη - αρχές Οκτώβρη 1944).

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως:

   - Ένοπλες εμφύλιες κατοχικές συγκρούσεις
   - Κίνημα Μέσης Ανατολής

 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA