Από 03/1945 - Μέχρι 03/1946

 1. Γεγονός
 2. Χρονολογική κάλυψη έργων
 3. Μάρτιος 1945
 4. Μάρτιος 1946
 5. Ελληνικά
  1. Η παραπάνω χρονική περίοδος αφορά έργα που ασχολούνται αποκλειστικά ή στο μεγαλύτερο μέρος τους με γεγονότα που διαδραματίστηκαν από την περίοδο που ακολούθησε την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945) και φτάνουν μέχρι και την επίθεση στο Λιτόχωρο (Μάρτης 1946), που θεωρείται ως η ημερομηνία έναρξης του εμφυλίου.

   Περιέχονται εδώ γεγονότα που σχετίζονται με τη δεκαετία του 1940, όπως:

   - Περίοδος Λευκής Τρομοκρατίας
   - Βουλευτικές εκλογές 1946.

 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA