Ελευθερίου, Λευτέρης Π. (1915-1997)

 1. Πρόσωπο
 2. 1915
 3. 1997
 4. Κάσος
 5. Πειραιάς
 6. Έλληνας
 7. Δημοσιογράφος
 8. Δημιουργοί βιωματικών έργων
 9. Ενήλικες με εμπλοκή στον εμφύλιο
 10. Ένταξη στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας - Πολιτική προσφυγιά στις Ανατολικές χώρες
 11. Ανάμειξη στον εμφύλιο με Αριστερά
 12. Άνδρας
  1. Ελεύθερη Ελλάδα (Ραδιοφωνικός σταθμός)
  1. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)
  2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ Εσ.)
  3. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
  4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. Στέλεχος της ΟΚΝΕ από τα φοιτητικά του χρόνια στο ΕΜΠ και στον Πειραιά, ο Λευτέρης Ελευθερίου ανέλαβε το 1943 την καθοδήγηση της ΕΠΟΝ ΜακεδονίαςΘράκης. Στον εµφύλιο πόλεµο διετέλεσε υπεύθυνος του Γραφείου ∆ιαφώτισης του Γενικού Αρχηγείου του ∆ΣΕ (1948-1949). Πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουµανία, ανέλαβε τη διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθµού «Ελεύθερη Ελλάδα» την περίοδο 1951- 1955. Στην Ανώτατη Κοµµατική Σχολή της Μόσχας το 1956, διαφώνησε µε την παρέµβαση των «αδελφών κοµµάτων» στα εσωτερικά του ΚΚΕ και εξορίστηκε στην Χουνιτσοάρα της Ρουµανίας. Ιδρυτικό στέλεχος του ΚΚΕ εσωτερικού εργάστηκε στο Τµήµα ∆ιαφώτισης και ήταν υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού ∆ιάλογος στη περίοδο 1972-1974 και του περιοδικού Κοµµουνιστική Θεωρία και Πολιτική (ΚΟ.ΘΕ.Π.) στα χρόνια 1978-1982. ∆ιευθυντής του Κέντρου Μαρξιστικών Σπουδών (ΚΜΑΣ) την περίοδο 1983- 1989.

   Από τον Αρχείο του Ελευθερίου στα ΑΣΚΙ
  1. 33723 ⟶ Ελευθερίου, Λευτέρης Π., (1915- )
  1. 0000 0000 4633 4779 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 36767686 ⟶ Eleutheriou, Leuterēs P.
 13. Original: AltSol Company - Rules: RDA